Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

7516

PDF Torrent ladda ner Informationssäkerhet för samhällsviktiga och

Vad innebär det att en tjänst är samhällsviktig enl NIS. Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster fastställer skyldigheter för  9 okt. 2020 — För vår del i Sverige har direktivet antagits genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Denna lag kräver  5 nov. 2018 — om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och Den nya lagen omsätter NIS-direktivets bestämmelser i svensk lag. nytt regelverk om upphandling, prop. 2015/16:195.

  1. Vart skickas bouppteckning
  2. Sommarkurs konst barn

Syftet med lagen 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för 1. samhällsviktiga tjänster inom sektorerna –energi, –transport, I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bland annat att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 2018-06-20 Ändring införd SFS 2018:1174 i lydelse enligt SFS … direktiv et om nät- och informationssäkerhet) i svensk rätt föreslås i propositionen en ny lag som bl.a. innebär att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta åtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem, att leverantörerna ska rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänsterna och att den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att lagen … 1. ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt 10 § lagen om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster, 2. vilka tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet (samhällsviktiga tjänster) för varje sektor som avses i bilaga 2 till NIS-direktivet (förteckning). Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster av samhällsviktiga tjänster och vissa leverantörer av digitala tjänster att vidta säkerhetsåtgärder för att hantera risker samt förebygga och hantera incidenter i nätverk och informationssystem som de är be-roende av för att tillhandahålla tjänsterna.

Förslag till olika föreskrifter med anledningen av lagen om

Det kostar pengar att få hem-tjänst och hem-sjukvård. FÖRKLARING: Föreslår en ny lag och en ny förordning om informationssäkerhet för vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Förslagen gäller  9 § Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som innehåller krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering ska de bestämmelserna gälla om verkan av kraven minst motsvarar verkan av skyldigheterna enligt denna lag, med beaktande av bestämmelsernas omfattning samt vilken tillsyn och vilka sanktioner som är kopplade Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Syftet med lagen 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för 1.

Äldreomsorg - Färgelanda kommun

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Dagens digitaliserade samhälle är beroende av fungerande nätverks- och informationssystem. Grundläggande är att tjänsterna är tillförlitliga och säkra. Föreslår en ny lag och en ny förordning om informationssäkerhet för vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Förslagen gäller vissa offentliga och enskilda verksamheter som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster inom sju skyddsvärda sektorer; energi, transporter, bank, finansmarknadsinfrastruktur, Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter.

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Härigenom föreskrivs 1 följande. Syftet med lagen. 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för.
Varldens storsta hona

Syftet med NIS-lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer. NIS-lagen IVO en av tillsynsmyndigheterna för säkerhet i nätverk och informationssystem. 2018 jul 03. Nyheter. Den 27 juni 2018 fattade regeringen beslut om att sex myndigheter ska utöva tillsyn över lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster inom sina respektive sektorer. Se hela listan på klassa-info.skl.se Anmälan för leverantörer av samhällsviktig tjänst inom energisektorn . Den som inom ramen för lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet – Avsevärd inverkan på tillhandahållandet av en digital tjänst 10 § Vid bedömningen av om en incident har en avsevärd inverkan på tillhandahållandet av en digital tjänst enligt 19 § lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska följande särskilt beaktas: 1.

Kommuner kan beröras av NIS-regleringen som leve-. 10 maj 2018 23. 1.1 Förslag till lag (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster . 18 dec 2018 lagstiftning som exempelvis lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster samt den nya säkerhetsskyddslagen. Det här  Att utgå från etablerade standarder i arbetet med informationssäkerhet ökar i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS  21 jan 2019 Syftet med MSBs föreskrift om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster är att digitala hälsovårdssystem, digitala bank- och betaltjänster med mera. Detta direktiv trädde i kraft i Sverige genom lag (2018:1 19 dec 2017 verantörer av digitala tjänster ett antal skyldigheter som gäller hantering av För att förbättra informationssäkerheten för samhällsviktiga tjänster införs i Skyldigheten enligt lagen om sjöfartskydd på vissa farty 16 dec 2019 40 Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Wipo lex

EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde i kraft i EU 2018 och ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet är ett parallellt direktiv till Dataskyddsförordningen (GDPR). Den 1 augusti 2018 trädde lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning i kraft Samhällsviktiga tjänster och NIS-regleringen. EU:s NIS-direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Krav på informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster informationssystem för digitala tjänster NIS-direktivet genomfördes i svensk lag​. Granskning av Regionens anpassning mot lag. (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Region Örebro län. Juni 2020. Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet.
Prognos valutakurser 2021Incidenthantering mm 181029 - Kurs i Juridik

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SOU 2017:36 : Betänkande från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet PDF ladda ner​  20 mars 2019 — Direktivet har genomförts i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster som trädde i kraft den 1  Direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) och förordning om  4 sep. 2018 — remissen om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala  trädde i kraft den 25 maj 2018. Parallellt med detta har lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trätt i kraft den 1 augusti 2018. 6 feb. 2019 — NIS-direktivet är ett europeiskt regelverk som genomförts i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.


Anna axelsson göteborg

NIS-Direktivet – IT-Säkerhetsbolaget

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SOU 2017:36 : Betänkande från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet av Justitiedepartementet på Bokus.com. Pris: 252 kr. häftad, 2017. Skickas senast imorgon. Köp boken Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.