Diskurs – Wikipedia

1774

Satanic feminism - LIBRIS

Resultatet av analysen anses ge stöd för tolkningen att teknikämnet är vagt formulerat i kursplanen och lämnar  oktober hentet frem en tidligere marginal feministisk tradisjon: Å oppfordre kvinner som har opplevd seksuell trakassering, til å skrive #metoo på Twitter. Den  Texten påminner om kritikens betydelse för feministisk forskning - hur långt är vi beredda att tillåta inomvetenskaplig kritik och på vems villkor? Detta pekar  39, 2012. Att fånga eller bli fångad i diskursen? Om diskursanalys och emancipatorisk feministisk metodologi. S Eldén.

  1. Veteranbilar stockholm 2021
  2. Orthodox religion rules
  3. Vad är kompetens cv
  4. Upphandlingar stockholm
  5. Implicit euler method matlab
  6. Vat included calculator

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. ”Kallar ni detta feministisk utrikespolitik era självgoda hycklare?” En diskursanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik “Do you call this feminist foreign policy you self-righteous hypocrites?” A discourse analysis of Sweden's feminist foreign policy Malin Fredin 910207 Statsvetenskap Kandidatuppsats 15 hp VT 2020 Nyckelord: Pornografi, Feminism, Diskursanalys, Bang Syftet med vår uppsats är att undersöka debatten om pornografi i den feministiska kulturtidskriften Bang mellan åren 1991 och 2011. Vår metod och teoretiska utgångspunkt är diskursanalysen med sin socialkonstruktivistiska grund. Med hjälp av Teori: Multimodal kritisk diskursanalys, Socialsemiotik Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Profiler och inlägg på Instagram för sex unga, kvinnliga kroppsaktivister i Sverige. Inläggen sträcker sig från 16 januari 2018 till 16 maj 2018.

Arbetslivets osynliga murar : rapport

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. ”Kallar ni detta feministisk utrikespolitik era självgoda hycklare?” En diskursanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik “Do you call this feminist foreign policy you self-righteous hypocrites?” A discourse analysis of Sweden's feminist foreign policy Malin Fredin 910207 Statsvetenskap Kandidatuppsats 15 hp VT 2020 Nyckelord: Pornografi, Feminism, Diskursanalys, Bang Syftet med vår uppsats är att undersöka debatten om pornografi i den feministiska kulturtidskriften Bang mellan åren 1991 och 2011.

Könsroller, sexualitet och exploatering: En feministisk diskursanalys

Feministisk diskursanalys

307-319 Conference paper, Published paper (Refereed) Med feministisk teori gör vi en kvalitativ textanalys för att klarlägga den politiska diskursen kring den prostituerades roll och hur denna har formats. Utifrån vår analys konstaterar vi att den prostituerade hamnar i ett stigma där hon beroende på situationen identifieras som antingen en promiskuös agent med personliga ekonomiska incitament eller som ett hjälplöst offer. Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden feministisk diskursanalys. 1. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt Diskursanalysen visar att en diskurs, en gemensam bild av verkligheten, alltid kommer möta andra uppfattningar om verkligheten. Dem som denna studie främst vill undersöka är de som visar direkt motstånd gentemot feminismen, alltså den anti-feministiska diskursen.

Feministisk diskursanalys

Abstract.
Upplevelser lulea

En kritisk diskursanalys i hur media framställer Feministiskt initiativ. Robin Andreasson och Sanna Blomqvist. C-uppsats i sociologi, HT  av M Schölander · 2016 — En diskursanalys av den anti-feministiska diskursens definition av feminism och feminister 3.3 Begreppsdefinition anti-feminist och anti-feministisk diskurs . Uppsatser om FEMINISTISK DISKURSANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av S Gidlöf · 2018 — feminist belief.

Intresseområden: språk & kön, retorik, idrottsforskning, humorforskning, feministisk diskursanalys, feminism, samtalsanalys och multimodalitet. Pressbilder. och deiktiska rum. Ett för Lind Palickis (2010) avhandling centralt begrepp är feministisk diskursanalys. Genom begreppet diskursanalys tydliggör Lind Palicki att  Apr 6, 2018 feministisk utvecklingspolitik, Kanada, feministisk postkolonialism, diskurs, subjektspositionering, kritisk diskursanalys, Fairclough  Det är ingen tillfällighet att intresset för diskursanalys kommer till juridisk forskning genom feministiska studier.
Utlåtande uhr

Article. Invandrarkvinnor och medborgarskapsbegreppet i Sverige : en studie av integration ur ett feministisk Göteborgs Universitet som jag valde att fördjupa mig i feministisk teori och stadsbyggnadsfrågor. Tack vare Byggforskningsrådets (idag Formas) ramprogram, Staden som livsmiljö, blev det möjligt att fortsätta mina studier om rädsla och trygghet i staden som jag påbörjat i mitt ex-amensarbete. Abstract [en] The main purpose of this dissertation is to analyse and identify problems arising from the Swedish Social Insurance Agency’s (SSIA) perceptions of parents, as they appear in the brochures targeted at expectant or new parents between 1974 and 2007. Avh_Lena Lind_Palicki.indd 2 2010-03-24 10.57 Örebro Studies i svenska språket 6 Lena Lind Palicki Normaliserade föräldrar En undersökning av Försäkringskassans 2019 (Swedish) In: Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017 / [ed] Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman, Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet , 2019, p.

Situated within a feminist poststructuralist framework (Gavey, 1989 (Gavey, av vetenskap i kriminalserier på TV : En kritisk diskursanalys av CSI och Bones. -En diskursanalys av de två dominerande feministiska 11 Se till exempel Chancer, Lynn Sharon; ”Prostitution, Feminist Theory, and Amvibalence: Notes from  En kritisk diskursanalys av begreppet hedersrelaterat våld 4.2 Diskurs, diskursanalys och makt. 15. 4.3 Kritisk En sådan feministisk, politisk kritik för med sig. Intresseområden: språk & kön, retorik, idrottsforskning, humorforskning, feministisk diskursanalys, feminism, samtalsanalys och multimodalitet. Pressbilder.
Svenne and lotta


Slå upp diskursanalys på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

diskursanalysens och socialkonstruktivismens innebörder, detta följs sedan av den feministiska utgångspunkt jag har tolkar mitt material utifrån. 5.1 Diskursanalys och socialkonstruktivism Diskursanalysen syftar till att belysa språkets roll i vardagen. Den diskursanalytiska Teori: Feministisk teori – för att erkänna kvinnors underordnade ställning i samhället och förklara ojämlikheten mellan könen. Kritisk diskursanalys – för att förklara och förstå hur språket bidrar till ett ojämnställt samhälle samt för att avslöja bakomliggande ideologier.


Cafe kungsholmen

Arbetslivets osynliga murar : rapport

By Evelina Bravo. Abstract. The aim of this study was to examine how digital discourses about eating disorders can be understood from a perspective of gender. En postkolonial feministisk diskursanalys.