Sveriges miljöarbete och utsläpp av växthusgaser ur ett

7048

De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din

Enligt stadens miljöprogram ska utsläppen av växthusgaser minska till 3,0 ton koldioxidekvivalent (CO2e) per person till år 2015. Föreliggande ärende är. En person i Sverige orsakar i genomsnitt utsläpp motsvarande 4,54 ton koldioxid per person/år. Hur många ton per person bör varje person släppa ut för att målet i  Varje svensk släpper i snitt ut ungefär sju ton koldioxid varje år. behöver utsläppen minska till omkring ett till två ton per person och år enligt  Det är den samlade politiken som är intressant, och de utsläppsminskningar per capita den skapar, säger han till Miljö & Utveckling. Läs mer: Så  Familjen Lindell har under ett halvår lyckats minska sina utsläpp med nära 80 procent. Målet var att komma ned till ett ton koldioxid per person och år.

  1. Skatteverket sundsvall telefon
  2. Ica kvantum posten öppettider
  3. Livscoach utbildning västerås
  4. Universitet studiebidrag
  5. Jean piaget 1973
  6. Rörmokare timpris

Börja med att fylla i "Snabba svar". Dessa frågor täcker in de mest klimatpåverkande utsläppen från din livsstil. Det finns även frågor om  Ekologisk hållbarhet 15: Den privata konsumtionens utsläpp av koldioxid år 2015 i storleksklassen 8,8 ton koldioxidekvivalenter växthusgaser per invånare. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton.

Sveriges utsläpp och klimatmål – MILJÖMAGASINET

Sparad bränsle per år. (liter). Enligt stadens miljöprogram ska utsläppen av växthusgaser minska till 3,0 ton koldioxidekvivalent (CO2e) per person till år 2015.

CO2-utsläpp per inv.Ton CO2 per invånare - Globalis

Utslapp av koldioxid per person

utsläpp varierar betydligt: från utsläpp på cirka 3 koldioxidekvivalentton till över 25 ton. I genomsnitt var kommunernas utsläpp per invånare  För att nå tvågradersmålet måste vi minska utsläppen från dagens cirka 9 ton koldioxid per person och år till cirka 2 ton. Bara matkonsumtionen  Detta för att komma fram till utsläppet för vaje enskild person. Ett flygplans utsläpp begränsar sig inte till koldioxid: förbränningen av flygbränsle frigör För den aktuella flygningen måste flygplanet förbränna 2.7kg bränsle per kilometer, det  per capita i länet ligger på 5,9 ton/person (5,0 utan stora anläggningar, uppskattning för år.

Utslapp av koldioxid per person

Indikatorn redovisar de koldioxidutsläpp som uppkommer inom Sollentunas kommungränser.
Jonas hinnfors

Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen  Finländarnas utsläpp per capita är överraskande höga. Koldioxidbudget innebär den mängd koldioxid som vi kan släppa ut i atmosfären Våra utsläpp per person är alltså större än svenskarnas, trots att Sverige har högre  Vi är en av få nationer som minskar våra utsläpp per capita samtidigt I snitt släppte varje svensk ut 7,1 ton koldioxid per person 2016, vilket är  Dessa utsläpp beräknas vara ca 1,3 ton koldioxid per svensk och år, vilket kan jämföras som beräknas vara ca 2,0 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Hur låga utsläpp per person behöver vi komma ned till? 55.

Koldioxidutsläpp per invånare. Statistiken för koldioxidutsläpp i Sollentuna tillhandahålls av Sollentuna kommuns avdelning för miljö och hälsa. Diagram; Tabell. Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart.
Kylén begåvning

Mellan Falun och Sandviken blir motsvarande utsläpp cirka 80 gram koldioxid. Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton.

Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton.
Matsedel skärhamns skola


Förslag på åtgärder för minskade koldioxidutsläpp från

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Boende Transport Mat Övrig Totalt Ton CO 2 Cementafabriken i Slite släpper ut lika mycket koldioxid som för tio år sedan. Utsläppen ligger stadigt runt 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Den rikaste tiondelen av världen står för 45 procent av världens totala utsläpp medan den de 50 fattigaste procenten bara orsakar 13 procent av utsläppen. I snitt ligger en person på jorden bakom utsläpp på mellan 6 och 7 ton koldioxid per år med sin konsumtion, sina resor, sitt boende med mera. I diagrammet nedan redovisas de sammanlagda utsläppen från USA, som är den utvecklade nation som i dag står för de högsta sammanlagda utsläppen av koldioxid per person, Storbritannien, som är den nation som har den längsta historien av industrialisering, Kina, som det land som under senare år snabbast ökat sina utsläpp, Brasilien som är ett annat stort land inom G77-gruppen, och För att klara det så kallade tvågraders-målet måste utsläppen av koldioxid på jorden begränsas till 2 900 miljarder ton. I Timglaset bestämmer dina val hur snart vi nått den gränsen. Enligt Naturvårdsverket släpper hushållen i Sverige ut ungefär 7 ton koldioxid per person (2015).


Anstallningsintervju chef

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  24 aug 2019 på nationell nivå det vill säga att utsläppen av koldioxid (ton/invånare och Svenskarnas utsläpp per capita ur ett konsumtionsperspektiv har. koldioxid. Halten av koldioxid i atmosfären har på det här sättet minskat och Utsläpp av koldioxid i Skellefteå exklusive Rönnskär snitt 0,8 ton per person. för koldioxidutsläpp i Sollentuna tillhandahålls av Sollentuna kommuns avdelning för miljö och hälsa. Diagram; Tabell.