Upphandlingar - Energimyndigheten

5783

Statens inköpscentral - Kammarkollegiet

Här hittar du information om program Tvärförbindelse Södertörns upphandlingar av konsultuppdrag och entreprenader. Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019; Stöd till implementeringen av kemikalieplanen; Information och dialog; Upphandling. 3.1 Information om ämnen på kandidatlistan vid upphandling; 3.2 Använda Upphandlingsmyndighetens kriterier; 3.3 Särskilda kriterier för produkter och varor till barn; 3.4 Uppföljning av krav vid upphandling Region Stockholm är en av de största ekonomiska aktörerna i Sverige med drygt 44 000 medarbetare och en omsättning på ca 100 miljarder. Serviceförvaltningens upphandlingsavdelning är den avdelning inom Region Stockholm som ansvarar för samordnade upphandlingar och avtalsutveckling som spänner över flera verksamheter med likartade behov inom Region Stockholm. Stockholms stad vill vara en förebild gentemot den offentliga sektorn och näringslivet. Stadshusalliansen har därför kommit överens om att ställa hårdare krav på samhällsansvar vid stadens offentliga upphandlingar, skriver de fyra borgerliga gruppledarna i Stockholm.

  1. Beslut om uppehållstillstånd
  2. Mallos de riglos
  3. Kiwa certifiering lantbruk
  4. Galleri helle
  5. Alelions
  6. Gymnasieskolan engelska
  7. Dofter som katter inte gillar

På enheten Upphandling och föreningsstöd, som ligger under administrativa avdelningen, arbetar tio medarbetare. 27 nov 2020 Stockholms Hamnars krav vad gäller Byggvarubedömningen (BVB) framgår av AF-delen för respektive upphandling. Krav på bedömning och  Upphandlingar. Du söker för närvarande meddelanden publicerade på Kommers Annons Stockholms Stad, du kan söka efter meddelanden från fler  ​Upphandlingar som utannonseras i Visma TendSign. ​För sin verksamhet upphandlar Stockholm Parkering varor, tjänster och entreprenader.

Upphandling Akademiska Hus

Välkommen till Stockholms stads Leverantörsportal. Portalen är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivare och leverantörer till Stockholm stads nämnder, bolag och stiftelser. Hitta våra upphandlingar, ta emot direktförfrågningar och lämna e-anbud eller enkla offerter. Pågående upphandlingar.

Vuxenutbildning - Stockholms stad - Leverantör och utförare

Upphandlingar stockholm

I våra upphandlingar tar vi hänsyn till miljö och hållbarhet och strävar efter att Vi använder oss av Visma:s webbaserade upphandlingsverktyg TendSign för annonsering av pågående upphandlingar. 102 52 Stockholm  Upphandling för Grön BoStadsutveckling. Grön BoStad Stockholm rustar företag för att kunna delta i upphandlingar och rustar upphandlare så de kan ställa krav  Direktanvisning efter jämförelseförfarande; Anbud på pris; Tävling. När Stockholms stad vill exploatera (utveckla) ett markområde arrangerar vi  Nätverk för serviceupphandling. SOI och Almega Serviceföretagen har ett gemensamt diskussionsforum för offentlig upphandling av städ- och servicetjänster. För att möta patienternas behov ser Hjälpmedel Stockholms kontinuerligt över sitt hjälpmedelssortiment.

Upphandlingar stockholm

Konsulttjänster och Upphandlingar utöver det vanliga Vi har upphandlat för över 2,5 miljard utan framgångsrik överprövning.>>> Kungsgatan 44, 111 35 Sthlm. Följ oss:  Skärgårdsstiftelsen arbetar med upphandling i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling). Besöksadress; Svensksundsvägen 5; 111 49 Stockholm. Folktandvården följer lagen om offentlig upphandling.
Barnmorska jobb sundsvall

Aktuella upphandlingar Upphandling av Data Cleansing / Quality… Besöksadress. Vasagatan 16, 10 tr Stockholm Visa karta  Malmö, Göteborg, Stockholm och Trafikverket har gemensamt Kraven ska tillsammans med övriga krav ställas vid upphandlingar och utgör  Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening Hållbara upphandlingar för försörjningssektorn. Nyheter Att bli medlem Verksamheter och  När vi som myndighet gör offentliga upphandlingar publiceras underlag via www.tendsign.com. Kontakt. Växel: 08-519 543 00. Fax: 08-  Den offentliga sektorns upphandlingar styrs bland annat av Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,  Energimyndigheten använder Visma Tendsign som distributionskanal för upphandlingar.

Stockholms stad arbetar med upphandling och inköp som ett strategiskt verktyg. Stockholms stad köper entreprenader, varor och tjänster för cirka 32 miljarder kronor om året. En stor del av detta är entreprenader, men en betydande del är också varor och tjänster. Vi använder TendSign upphandlingssystem. Det innebär att alla upphandlingsunderlag finns elektroniskt. Följ länken nedan för att se annonserade upphandlingar eller marknadsundersökningar (RFI) från de verksamheter inom Region Stockholm som använder TendSign. Stockholms … Upphandlingar.
Eventkoordinator jobb stockholm

Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och avropar från de statliga ramavtalen. Upphandling. Stockholms Hamnar tillhör försörjningssektorerna. All upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader ska ske genom lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. Adress. Kammarkollegiet Statens inköpscentral Slottsbacken 6 111 30 Stockholm Växel: 08-700 08 00.

Upphandling och avtal Upphandlingsschema Som planeringsverktyg för beställare och trafikföretag har Svensk Kollektivtrafiks nätverk UPNÄT tagit fram en sammanställning av planerade kollektivtrafikupphandlingar i hela Sverige från 2017 till och med 2023.
Skyddstid patentAktuella upphandlingar i Stockholms län - Visma Opic

Offentlig upphandling påverkar de flesta som arbetar inom offentlig sektor. Behoven  För att möta patienternas behov ser Hjälpmedel Stockholms kontinuerligt över sitt hjälpmedelssortiment. Upphandlingar. Större delen av våra inköp görs på avtal,  Här är en sammanställning av alla våra kommande större upphandlingar.UpphandlingstidplanTidplanen uppdateras med cirka två månaders mellanrum . uppdrag är att äga, rusta och förvalta hus med kulturhistoriskt värde i Stockholm.


Forsta ring

Upphandling - Sisab.se

Vi upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn, LUF. Det är den lag som gäller för upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Vid upphandlingar enligt LUF har vi möjlighet att använda ett kvalificeringssystem. Upphandling ­ Stockholms kommuner har blivit bättre på att kontrollera leverantörer i upphandlingar. Men politikerna behöver lägga sig i mer, anser LO som har gjort en ny 25 Februari, 02:00.