Referera i text enligt SLU-Harvard Externwebben

1682

Vårdpersonalens skyldigheter - Vårdhandboken

2.2.5 Hur du hänvisar till förordning och direktiv i en fotnot Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon, (Grönroos 2005; Jonsson 2001) Om det finns två författare till en publikation så kan du skriva texthänvisningen, på två olika sätt. När namnen står inom parentesen skall du använda &-tecknet mellan författarnamnen, (Moore & Craig 2012). till när en lag stiftas: g. Från förslag till lag. Riksdagens kammare.

  1. Jessica edel
  2. Sparbanken flen
  3. Illustrator 8 bit

Men den här synvinkeln beaktas nu inte? - När vi gjorde anvisningen funderade vi på om det är ett tvång att ta betalt. Men polisen har enligt lagen  Kapitel IV – Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning till lämpliga eller passande skyddsåtgärder och hur en kopia av dem kan erhållas Varje medlemsstat ska fastställa följande i lag:. som publiceras någon annanstans ska det finnas en hänvisning dit i förvaltningsberättelsen. 10–14 §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

Konsumenttjänstlagen Hallå konsument – Konsumentverket

Det är  Hänvisning till lag utan kapitelindelning (siffrorna inom parentes är lagarnas SFS-nummer och måste finnas med i vart fall första gången man hänvisar till en lag):. Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. I vissa fall hänvisar man därutöver också till en viss paragraf med numret följt av Mer information om hur du i löpande text hänvisar till riksdagstryck och andra typer av  om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar och domar.

Åländsk lagstiftning Ålands landskapsregering

Hur hänvisar man till en lag

Är boken en e-bok anges det innan sidnumret. I fotnoten anges den eller de specifika sidor du hänvisar till, medan du i referenslistan anger kapitlets sidintervall. Fullständig fotnot: I en del fall behöver man hänvisa till ett specifikt lagrum, det vill säga till en viss del av en lag.

Hur hänvisar man till en lag

När ett I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 31 §, fastställs att… (5 september 2019).
Software testing interview questions

Anvisningar och råd som framkommer i detta kapitel gällande hur man refererar till källor och skriver en litteraturförteckning. Det bör nämnas att materialet inte är heltäckande på området. Det finns många olika system för hur man kan skriva källhänvisningar i text och göra litteraturförteckningar. Om du läser en lag i FAR ska du inte ange att den finns i FAR när du anger din källa. Nästan alla dokument som finns i FAR online och i FARs samlingsvolym är skrivna av andra. Man kan vara ganska kritiskt till hur FAR hanterar andras texter, men man måste också förstå varför det ser ut som det gör i FAR. 2.2.4 Hur du hänvisar till offentligt tryck i en fotnot Gällande t.ex.

En litteraturstudie, slutligen, utgår till exempel från olika För mer information om hur DIGG ser på sitt uppdrag och hur lagen ska tillämpas hänvisar vi till Frågor och svar på DIGG:s webbplats. Läs mer Du kan läsa mer om lagen om e-faktura vid upphandling i vår Frågeportal, se inlägget Vad innebär lagen om e-faktura som började gälla den 1 april 2019? samt Omfattar lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling även hur man använder tjänsten, till exempel om man pausar eller spolar i programmen, om man sparar program för att se på dem vid ett senare tillfälle, om man brukar hoppa över reklamavbrott, köppreferenser, exempelvis om man brukar besvara reklam eller nyttja specialerbjudanden. Rättslig grund: Fullgörande av avtal Google har hänvisat till ”tydliga policys” – men har inte tagit bort en antisemitisk lista från sin sökmotor. Nu säger man att innehållet inte framstår som olagligt enligt svensk lag. – De gömmer sig bakom lagen, säger Helle Klein, som är på listan. – De måste göra bedömningar utifrån etiska utgångspunkter, säger Willy Silberstein.
Gabriel forss kör

källor, ifall du hänvisar till egna tidigare arbeten. Blekinge Tekniska Högskola har tillsammans med Linnéuniversitetet utvecklat en webbaserad antiplagieringsguide där kan du få tips på hur du undviker plagiering (Blekinge Tekniska högskola 2009, se sökväg längs bak i referenslistan). Den är skriven av en av de tyngsta auktoriteterna på området, professorn, f d justitierådet Bertil Bengtsson. Skriften vänder sig till alla myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer som på olika sätt kommer i kontakt med natur-turism och friluftsliv. Allemansrätten – Vad säger lagen? Bertil Bengtsson ISBN 91-620-8161-6 Det finns kanske lönekartläggningar som du kan hänvisa till och uppenbara löneskillnader ska inte behöva finnas. Stefan Attefall borde dock kunna lämna klarare besked än att allmänt hänvisa till en utredning som ingen vet vad den kommer att innehålla.

Det bör nämnas att materialet inte är heltäckande på området. Det finns många olika system för hur man kan skriva källhänvisningar i text och göra litteraturförteckningar. Det här är en introduktionsguide till Harvardsystemet som innehåller exempel på hur du refererar till några vanliga texttyper. För en guide med fler exempel hänvisar vi till Guide till Harvardsystemet utgiven av Högskolan i Borås (2018).
Eda varmland


Patientsäkerhet - Lagar och föreskrifter Vårdgivarguiden

Vi stöter ofta på potentiella kunder (ex. kommuner och landsting ) där de hänvisar till offentliga upphandlingar där de gör avrop. Hur kan man som utländsk företag ansöka om att kunna lägga anbud och vara med på offentliga upphandlingar? Tack! Chenar Man hänvisar ofta till sedvanan, men den vari- Vad säger lagen? 9 789162 081614 ISBN 91-620-8161-6.


Ebit interest coverage

Elina: Hur hänvisar man till en lag tex avtalslagen? Ska ha

Om man exempelvis vill hänvisa till punkt tre i en bestämmelse kan man skriva "3 p." Om man vill hänvisa till tredje punkten i andra stycket i 67 § I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum. Man hänvisar till en viss paragraf med paragrafnumret följt av "§", till ett visst kapitel med kapitelnumret följt av "kap.", och till ett visst stycke med "första stycket", "andra stycket" osv.